CHOVNÉ FENYIN MEMORIAM

 


GLADYS ZE ZÁMKU LEŠNÁ
25.03.1991- + 23.02.2005

o.CH.Rio v.d. Saarmuhle
m.Cornélie ze Zámku Lešná

XÉNIE Z KAMILKOVÉ ZAHRADY
11.05 .1995 - 1.4.2010

o.CH.Edwin v.d.Saarmuhle
m .Laura z Kamilkové zahrady

BĚLINKA RUBÍNOVÉ SRDCE
26.02.1996 - +10.2008

o .INT.CH.Valentin z Kamilkové zahrady
m.Chirín ze Zámku Lešná

NERIAH BIELÝ DÉMON
vzpomínka
 

JOSEFINA BOOM Z KAMILKOVÉ ZAHRADY
*03.09.1999 +28.1.2014

o.CH.Collin Boom z Kamilkové zahrady
m.Antoinetta z Jižní zahrady